KALENDÁŘ PRAHA [Prague Tango Calendar]

Kalendář TANGO-PRAGUE.info je rozdělen do několika samostatných kalendářů, pro lepší orientaci. Milongy a praktiky najdete v prvním kalendáři - doporučujeme zapnout si týdenní zobrazení. Pro zobrazení pravidelných lekcí je vhodnější zobrazení Agenda; tento kalendář nově začíná dnem 28. května 2018 a obsahuje pouze základní údaje o čase a škole, ve které se lekce koná, s odkazem na web školy, kde najdete podrobné informace o úrovni lekce, učitelích a způsobu přihlašování.

The Calendar TANGO-PRAGUE.info is divided in several sub-calendars. Milongas and practicas (incl. assisted practicas) are in the first calendar - we recommend to use the week view. For the calendar of regular classes is more suitable the Agenda view; this calendar newly starts from 28th May, 2018 and contains only brief information about time and school, plus link to the website with detailed information.

Tango v Praze - milongy, praktiky a speciální akce | Prague: milongas, practicas & special events

Praha - workshopy, jednorázové lekce a semináře hostujících učitelů | Prague: workshops and special classesVybrané akce mimo Prahu a pražská divadelní představení, koncerty a jiné s tangem související události | Some events in other cities and Prague concerts or theatre performances


Pravidelné lekce tango škol v Praze | regular classes at tango schools in Prague