KALENDÁŘ PRAHA [Prague Tango Calendar]

Kalendář TANGO-PRAGUE.info je rozdělen do několika samostatných kalendářů, pro lepší orientaci. Milongy a praktiky najdete v prvním kalendáři - doporučujeme zapnout si týdenní zobrazení. 

The Calendar TANGO-PRAGUE.info is divided in several sub-calendars. Milongas and practicas (incl. assisted practicas) are in the first calendar - we recommend to use the week view. 

Tango v Praze - milongy, praktiky a speciální akce | Prague: milongas, practicas & special events

Praha - workshopy, jednorázové lekce a semináře hostujících učitelů | Prague: workshops and special classesVybrané akce mimo Prahu a pražská divadelní představení, koncerty a jiné s tangem související události | Some events in other cities and Prague concerts or theatre performances