KALENDÁŘ PRAHA [Prague Tango Calendar]

"Prezenční" tango akce se konají jen když to vládou vyhlášená omezení umožňují (epidemický výskyt viru SARS-CoV-2); dokud jinak nelze, jsou akce pořádány on-line.| Events are organized only if in compliance with the the anti SARS-CoV-2 epidemic restrictions. If no other possibility, on-line events are offered.

Klikněte na tlačítko + pod kalendářem, pokud si jej chcete přidat ke svým osobním kalendářům.
Kalendář Tango Prague Info je připravován z otevřených zdrojů - webových stránek jednotlivých organizátorů a událostí zveřejněných na Facebooku - nebo na základě žádostí o zveřejnění. Autorka nenese odpovědnost za případné chybně uvedené informace. Licence Creative Commons dovoluje další použití kalendáře na vašich webových stránkách nebo jinak za podmínek uvedených v licenci. Není dovoleno komerční použití kalendáře (např. jeho prodej).
This calendar is created on basis of open sources and requests for publication. The author is not responsible for any consequences of use of this calendar. Further use of the Tango Prague Calendar is possible under the licence Creative Commons. No commercial use allowed.