TangoPragueInfo kalendář [Calendar]

Kalendář Tango Prague Info je připravován z otevřených zdrojů - webových stránek jednotlivých organizátorů a událostí zveřejněných na Facebooku - nebo na základě žádostí o zveřejnění. Autorka nenese odpovědnost za případné chybně uvedené informace. Licence Creative Commons dovoluje další použití kalendáře na vašich webových stránkách nebo jinak za podmínek uvedených v licenci. Není dovoleno komerční použití kalendáře (např. jeho prodej či umístění na stránkách, které mají příjem z reklam) bez souhlasu autorky. - Akce z kalendáře TangoPragueInfo mohou být přebírány aplikací Tango Partner.
This calendar is created on basis of open sources and requests for publication. The author is not responsible for any consequences of use of this calendar. Further use of the Tango Prague Calendar is possible under the licence Creative Commons. No commercial use allowed. - TangoPragueInfo Calendar events may be downloaded to the Tango Partner app.